SER ECOFEMINISTA

SER ECOFEMINISTA


Por Ester Andrés del AlarDes de la finestra de ma casa veig la muntanya que tinc enfront i m’òmplic de la vida que conté, del seu silenci sonor de pulsió vital.
Ser ecofeminista requereix un exercici de coherència per a “aprendre a viure millor amb menys”. Elegir el decreixement perquè sabem que el desenvolupament mai no podrà ser sostenible per la vida del planeta i pel nostre futur com a humanitat.
Trobar el plaer en canviar la cultura del consum per la llibertat i el propi control de la nostra vida.

Vivim sobre l’asfalt i tanmateix som part de la Terra, si ens desconnectem de la seua pulsió ens automatitzem. Som ECODEPENDENTS: depenem dels recursos que obtenim del planeta i, a més, som mamífers, éssers de clan i manada i per això vivim en col·lectivitat, interdependents.
Ser ecofeminista requereix una aposta per l’aprenentatge organitzatiu comunitari, capaç d’inventar noves estructures socials que substituïsquen a l’HETEROPATRIARCAT, basat en jerarquies i forces d’opressió en les quals el gènere masculí i l’heterosexualitat tenen la supremacia. Nous sistemes basats en una economia feminista evidenciant “el parasitisme de l’economia de mercat respecte a l’economia domèstica” (Alicia Puleo. Ecofeminismo. Para otro mundo posible).


La cura de la vida està a la base del nostre futur.

Vida humana, vida animal, vida de tot el planeta.

Bon ús dels recursos naturals i dret a una alimentació sana i lliure de transgènics. 

Dret d’accés a la terra. 

SOBIRANIA ALIMENTÀRIA.


Ser ecofeminista requereix també una mirada diferent sobre el nostre cos de dona: els seus cicles, sexualitat, major vulnerabilitat a la contaminació...

Els cicles vitals són medicalitzats i esdevenen períodes problemàtics: la regla, la maternitat, la menopausa...

La nostra biologia és sàvia, una escolta interna ben atenta ens descobreix els misteris del nostre cos de dona.
La salut necessita d’un enfocament mediambiental i de gènere. Els agrotòxics i els químics emprats diàriament en productes de neteja i aliments tenen un impacte més gran sobre el cos de les dones. Els pesticides i herbicides tenen una composició química semblant als estrògens.
Ser ecofeminista és fer valer els nostres drets sexuals, reproductius i sanitaris en general.

Som capaces d’heretar, comprendre i cultivar la gran saviesa de les nostres avantpassades de forma que, com a persones, grups i com a humanitat, puguem gestionar responsablement i pel bé de tots els éssers vius, la vida en la Terra, incloses nosaltres mateixes?

Estem decidint el destí de la nostra espècie i de tota la vida en el planeta.